Sociale dienst

Ziek zijn brengt wellicht voor u en uw familieleden heel wat zorgen mee.  De sociaal verpleegkundige die op de bestralingsafdeling aanwezig is, kan u helpen bij het aanpakken van de moeilijkheden die met uw ziekte en behandeling gepaard gaan.

 

U kan steeds bij hen terecht voor uw persoonlijke, familiale en ook financiële, administratieve of praktische problemen.  Denkt u dat het inschakelen van gezinshulp of thuisverpleging nodig is, dan kunnen zij dit voor u regelen.  Dit geldt ook voor de regeling ten overstaan van de mutualiteit, terugbetaling van prothesen, pruiken, aanvraag van sociale voorzieningen, enz…

 

Elk contact, ook gewoon even praten, kan u aanvragen via de verpleegkundige.