Ondersteuning en advies bij persoonlijke moeilijkheden

Ziek zijn brengt voor de patiënt en zijn familie vaak heel wat zorgen mee.

 

Sociaal verpleegkundigen kunnen helpen bij de aanpak van de moeilijkheden die met de ziekte en de behandeling gepaard gaan. De patiënt en zijn familie kunnen bij hen gratis terecht voor persoonlijke, financiële, administratieve of praktische problemen. Zij schakelen gezinshulp of thuisverpleging in als dit nodig is. Daarnaast regelen zij heel wat andere aspecten zoals de ziekteverzekering, de terugbetaling van prothesen, pruiken, de aanvraag van sociale voorzieningen en meer.