Psychologische begeleiding voor mensen met kanker

De ziekte ‘kanker’ en de behandeling ervan brengen veel veranderingen in het leven teweeg. Er zijn niet enkel de gevolgen op lichamelijk vlak, maar ook de denk- en gevoelswereld en de relaties met anderen worden erdoor beïnvloed.


Door al deze veranderingen komt er een proces van aanpassing op gang. Om u en/of uw omgeving hierbij te ondersteunen, kan de medische behandeling aangevuld worden met psychologische begeleiding. Dit kan bestaan uit een eenmalig gesprek, een kortdurende of een langer durende begeleiding. 


Indien u of iemand uit uw naaste omgeving een gesprek wenst met een psycholoog, gelieve u dan te richten tot uw behandelende arts of tot een verpleegkundige.


Gesprekken met een psycholoog zijn vrijblijvend en kosteloos.