Bereikbaarheid dienst radiotherapie Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse (Hasselt)

De eerste dag gaat u binnen langs de hoofdingang van het ziekenhuis. Aan de onthaalbalie zal men u de weg tonen naar de afdeling radiotherapie op -1. Iemand van de afdeling zal u een korte rondleiding geven op de dienst en zal u wegwijs maken in het gebruik van uw persoonlijke badge, uitleg verschaffen over de parkeermogelijkheden en de kortere toegang tot de afdeling.

 

Ter beveiliging van onze gebouwen en ter vrijwaring van de privacy van onze patiënten is het enkel mogelijk om door middel van een individuele badge toegang tot deze gebouwen te krijgen.

U ontvangt deze badge bij aanvang van uw behandeling, welke u op de laatste behandelingsdag aan ons terug dient te bezorgen. Bij verlies, diefstal of niet-teruggave op het einde van de geldigheidsduur van de kaart, zal het ziekenhuis een kost van 25 euro aanrekenen aan de gebruiker.

 

Het gebruik van deze badge is strikt persoonlijk!

 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van parkeergelegenheid in de nabijheid van ons gebouw, doch slechts voor de duur en de periode van uw behandeling. Het volstaat dat u de badge even voor het vierkante blokje (in de nabijheid van de slagboom en rechts van de schuifdeur aan de ingang) houdt, opdat de slagboom of de deur zich zal openen.  

Wij verwachten tevens dat u onmiddellijk na de behandeling de parking verlaat (in het belang van de andere patiënten). Bij misbruik zien wij ons genoodzaakt u de toegang tot deze parkings te weigeren.

 

Parkeren (zie plannetje hieronder) Men gebruikt enkel de ingang via de Stadsomvaart (voorzijde ziekenhuis – rechterzijde). Onmiddellijk links (parking 1) is een kleine parking (6 plaatsen) te uwer beschikking. Indien deze volzet is, kan u verder rijden naar parking 2. De verschillende slagbomen zijn dus steeds met de individuele badges te openen.

 

plannetje radiotherapie