Patiëntentraject

Tijdens het multidisciplinair oncologisch consult wordt de indicatie tot bestraling gesteld. Tijdens een eerste raadpleging bespreekt de radiotherapeut het behandelingsplan met de patiënt en wordt een radiotherapievoorschrift opgemaakt.

 

Bij zijn eerste bezoek op de bestralingsafdeling zelf wordt de patiënt opgevangen door een verpleegkundige. Tijdens een gesprek worden afspraken vastgelegd en mogelijke nevenwerkingen besproken. Extra informatie wordt via folders ter beschikking gesteld.

Aansluitend vindt een simulatie plaats. Tijdens de simulatie wordt de correcte bestralingshouding gekozen. Hiervoor beschikt men over allerhande hulpmiddelen. Een aantal referentiepunten worden op de patiënt aangebracht (aan de hand van tatoeages of inkt).

 

Het beeldmateriaal dat gemaakt werd tijdens de simulatie wordt vervolgens verder aangewend voor het exact plannen van de bestraling. Dit proces, dat gemiddeld 5 à 10 werkdagen in beslag neemt, vraagt om een nauwe samenwerking tussen artsen, fysici en dosimetristen. Het resultaat: een optimaal bestralingsplan op maat van elke patiënt. Alle bestralingsparameters en de nodige controles worden elektronisch opgeslagen en blijven beschikbaar voor de medewerkers in het verificatiesysteem van de bestralingsafdeling.

 

Een volledige bestralingsbehandeling neemt - afhankelijk van de indicatie - meerdere weken in beslag. Voor de patiënt betekent dit een dagelijkse aanwezigheid van 10 à 15 minuten.

 

Patiententraject radiotherapie