PET-scan (positron emissie tomografie)

Met een PET-scan kan men de plaatsen opsporen waar een verhoogde stofwisseling is.  Men kan bijvoorbeeld op een PET-scan zien of er ziekte-activiteit is in een lymfeklier.  Dit in tegenstelling met een CT-scan.  Met een CT-scan is die lymfeklier ook zichtbaar maar men kan niet zeggen of die lymfeklier actief is of niet.

 

Met een PET-scan worden foto’s gemaakt na  inspuiting van een kleine hoeveelheid radioactieve stof in een ader in de arm.  Omdat de radioactieve stof een bepaald lichaamsdeel  moet bereiken, moet enige tijd gewacht worden.

 

De gammastralen die uw lichaam nu uitstraalt worden vervolgens geregistreerd door een gammacamera.  Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens de opnamen.  Met behulp van een computer worden de opgenomen gegevens geregistreerd en verwerkt tot foto’s.  De hoeveelheid radioactieve stof is zeer gering en niet gevaarlijk voor u of uw omgeving !

 

Sinds kort worden PET- en CT-scan gecombineerd door middel van een PET-CT.  Door projectie van de PET-scan op de CT-beelden, kan preciezer bepaald worden welke afwijkingen op de CT-scan kwaadaardig zijn.