Chemotherapie

Chemotherapie betekent eigenlijk niets meer dan het behandelen van een ziekte met scheikundig bereide stoffen.  Chemotherapiemedicijnen worden ook cytostatica genoemd.

 

Het gaat om geneesmiddelen die kankercellen kunnen vernietigen of kankergroei kunnen afremmen. Chemotherapeutische middelen bestaan soms in pilvorm, maar worden meestal via een infuus, “een baxter”, toegediend via een ader. Om de chemotherapie zo veilig mogelijk toe te dienen, wordt vaak een poortcatheter geplaatst vooraleer de chemobehandeling start. Via de bloedbaan komen de medicijnen in het hele lichaam. Daardoor kunnen ze behalve op de tumor, ook op eventuele uitzaaiingen op andere plaatsen in het lichaam inwerken.

 

Soms wordt slechts één soort van chemotherapie gebruikt, maar meestal maken we een cocktail van verschillende soorten, om de kans op afremmen van de kankergroei zo groot mogelijk te maken. Chemotherapie kan gebruikt worden om kanker te genezen, om tumoren te verkleinen, zodat ze bvb geopereerd kunnen worden of om kanker tijdelijk tegen te houden. Dit hangt af van het soort kanker en van de uitgebreidheid van de ziekte (zijn er uitzaaiingen of niet).

 

Chemotherapeutische middelen zijn erg giftig, waardoor ze niet alleen de kwaadaardige cellen, maar ook de gezonde lichaamscellen kunnen aantasten. Tumorcellen hebben immers de eigenschap zich snel te delen en chemotherapie werkt vooral in op snel delende cellen. Jammer genoeg zijn er in ons lichaam nog weefsels en organen met snel delende cellen, waarbij we denken aan het beenmerg, de slijmvliezen (van het hele spijsverteringskanaal), de geslachtsorganen en het haar.  Deze organen en weefsels zijn dus ook erg gevoelig voor chemotherapie. Door aantasting van de gezonde lichaamscellen ontstaan de nevenwerkingen.

 

Hoe groot die gevoeligheid van de gezonde weefsels is, valt op voorhand moeilijk te voorspellen en verschilt van patient tot patient.  De laatste jaren zijn er wel betere medicijnen ontwikkeld die deze nevenwerkingen tegengaan en deze worden dan ook preventief toegediend.  Zo kunnen bvb misselijkheid en braken met de huidige medicijnen goed tegengegaan worden. In onze folder (zie downloads) worden de mogelijke nevenwerkingen van chemotherapie uitgebreid besproken.