Oncologie en gezwelziekten

Medische Oncologie en chemotherapie

De medische oncologische disciplines richten zich op de diagnose, behandeling en opvolging van kanker door middel van medicijnen (chemotherapie/doelgerichte therapie). Een behandeling met medicijnen vindt vaak voor of na een chirurgische ingreep of een bestraling plaats. Bij een chemotherapie vooraf is het vooral de bedoeling om de tumormassa te verkleinen. Bij aanvullende therapie na een operatie of bestraling is het de bedoeling om bestaande, niet aantoonbare uitzaaiingen te verwijderen en daardoor de genezingskans te vergroten.

 

In het LOC vindt ook klinisch geneesmiddelenonderzoek plaats: actief speurwerk naar het effect van nieuwe geneesmiddelen of van combinaties van reeds bestaande middelen, die de groei van kankercellen stoppen, en dit voor een veelheid van tumortypes. Voordeel hiervan is dat u reeds kan behandeld worden met soms veelbelovende nieuwe medicijnen, voor ze effectief op de markt beschikbaar zijn. Indien u in aanmerking komt voor behandeling met nieuwere medicijnen, zal uw behandelende arts dit met U bespreken. Natuurlijk staat het U vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Indien U dit liever niet wenst, wordt u uiteraard behandeld met de beste beschikbare medicijnen buiten studieverband.

 

Aandachtspunten van de medische oncologische disciplines binnen het LOC zijn: algemene oncologie, borstkanker, tumoren van het maagdarmstelsel, longkanker, neuro-oncologie, hoofd-en halstumoren, uro-oncologie, gynecologische tumoren en supportieve zorgen met vooral aandacht voor de bestrijding van nevenwerkingen van de ingestelde therapie.

 

Bij het toedienen van chemotherapie komt er heel wat kijken. Uw medisch oncoloog zal U correct inlichten over het nut van een therapie en de te verwachten nevenwerkingen. Voor ons is het immers uiterst belangrijk om met de patiënt een vertrouwensband op te bouwen. 


 

De behandelingen met medicijnen kunnen thuis gebeuren, via het dagziekenhuis of via een opname op de hospitalisatieafdeling. Dit hangt af van het type therapie dat voor U van toepassing is.
Daarnaast kan het nodig zijn om U frequent terug te zien via de raadpleging.
Dit wordt U echter steeds duidelijk medegedeeld. Gedurende verschillende maanden, gaan wij elkaar dus regelmatig weerzien.

 

U moet in geen enkel geval nalaten vragen te stellen zowel over de bijwerkingen van uw behandeling als over eventuele moeilijkheden die U ondervindt.
Als U steun wenst gedurende deze wat sombere periode, neem dan contact met ons op, wij zijn altijd bereid naar U te luisteren en U te helpen.

Daarnaast beschikt de dienst Medische Oncologie over gespecialiseerde verpleegkundigen die een bijzondere vorming gekregen hebben voor de toediening van chemotherapie en de opvang van patiënten.

 

Bijstand voor patiënten welke chemotherapie krijgen

Als U te horen krijgt dat U kanker heeft en daardoor chemotherapie moet krijgen is het normaal dat er veel in uw leven en dat van uw familie  zal veranderen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken.

 

Praten met anderen kan u ook helpen antwoorden op uw vragen te vinden. Ook zal u beter met uw ziekte en de behandelingen kunnen omgaan als u uw vragen en emoties kwijt kunt. 
Hiervoor beschikken wij over psychologen welke gespecialiseerd zijn in de opvang van kankerpatiënten en hun familie. Zij maken ruim tijd om alle problemen met U door te spreken. 
Wij kunnen tevens rekenen op de samenwerking met een actieve sociale dienst die U kan helpen om een oplossing te vinden voor uw familiale of financiële problemen. 
Eveneens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei informatiesessies en het revalidatieprogramma. Er is ook een uitgebreide mogelijkheid tot het verkrijgen van allerlei informatiebrochures over de verschillende types kanker en alle behandelingen. Deze zijn gratis ter uw beschikking. Verder hebben wij informatie over patiëntenverenigingen, psychosociale zorg rond kanker, andere instellingen en organisaties. Ook voor adressen voor hulpmiddelen (pruiken, protheses,…) of voor informatievideo’s over kanker, kan U bij ons terecht.