Targeted therapie

Targeted therapie bestaat uit toediening van monoclonale antistoffen die specifiek gericht zijn tegen receptoren op tumorcellen. Dit wordt meestal in combinatie gegeven met chemotherapie om zo het effect hiervan te versterken.


Deze therapie is minder toxisch dan chemotherapie voor de rest van het lichaam en geeft geen haarverlies.


Als mogelijke nevenwerkingen van deze therapie weerhouden we een acute allergische reactie waarvoor steeds voorbereidende medicatie zal gegeven worden.


De meest gebruikte monoclonale therapie in hematologie is Mabthera (anti-CD20 antistoffen) blij lymfoombehandeling.