Stamceltransplantie

Stamcellen zijn lichaamscellen die onbeperkt kunnen delen en zorgen voor de aanmaak van gespecialiseerde cellen zoals bijvoorbeeld hartspiercellen, bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) of huidcellen. Stamcellen spelen een hoofdrol bij de ontwikkeling van een mens.

 

In elk orgaan en weefsel zijn stamcellen aanwezig die instaan voor het herstel.

 

Er bestaan 2 soorten stamceltransplantatie in hematologie namelijk autologe en allogene transplantatie.


Bij autologe stamceltransplantatie worden bij de patiënt stamcellen verzameld om vervolgens na intensieve chemotherapie te worden teruggegeven. Deze behandeling wordt in het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse te Hasselt uitgevoerd.


Bij allogene stamceltransplantatie worden bij een donor stamcellen verzameld om deze vervolgens aan de patiënt te geven na voorbereidende chemo- en/of radiotherapie. Deze behandeling wordt in het UZ Leuven uitgevoerd.

 

Autologe stamceltransplantaties worden meestal bij multiple myeloom of lymfoom uitgevoerd. Hierbij is er de mogelijkheid om heel intensief chemotherapie te kunnen toedienen. Omdat dit gepaard gaat met ernstige beenmergschade dienen van tevoren verzamelde stamcellen van de patiënt teruggegeven te worden. Door teruggave van eigen stamcellen zal daarna de bloedaanmaak weer hersteld worden.


De opnameduur bij de autologe stamceltransplantatie zal ongeveer 4 weken duren afhankelijk van de conditie van de patiënt en de snelheid van herstel.

 

De nevenwerkingen bij deze behandeling zijn moeheid, misselijkheid, verlies van eetlust, haarverlies, kapotte slijmvliezen met een pijnlijke mond en vooral diarree, infecties.

 

Tijdens de periode van neutropenie (of lage witte bloedcellen) na de chemo en voor herstel van de WBC na toediening van de stamcellen dient patiënt in omgekeerde isolatie verzorgd te worden en kan er geen bezoek op de kamer ontvangen worden.