Oncologisch handboek

Om erkend te worden en erkend te blijven moeten het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie voldoen aan de normen vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003.

 

Eén van de vereisten is het vastleggen van richtlijnen en verwijsafspraken in het multidisciplinair oncologisch handboek.