Lopende studies

Colon + rectum carcinoma

Gemetastaseerd: behandeling met chemotherapie  Adjuvant: behandeling met anti-VEGF   

 

Borstcarcinoma        

Preventief + DCIS: behandeling met aromatase inhibitoren (randomised)

 

Adjuvant:

 • combinatiechemotherapie: follow up
 • combinatiechemotherapie met anti-lichamen: follow up
 • chemo + target therapy: follow up
 • chemo + target therapy   
 • verlengde hormonale behandeling  
 • behandeling HER-2/neu Overexpressed
 • metabolisme en effect aromatase inhibitoren

 

Gemetastaseerd

 • target therapy   
 • behandeling met anti-oestrogenen: follow up
 • behandeling HER-2/neu Overexpressed 

Observationeel: chemotherapie adj   

 

Niercarcinoma 

Gemetastaseerd:

 • target therapy   
 • immediate vs deferred nefrectomy  

 

Blaascarcinoma 

Adjuvant: chemotherapie na chirurgie  

 

Prostaatcarcinoma

CRPC

 • CYP17 inhibitor    
 • VEGF trap + chemotherapie

 

Gemetastaseerd 2de lijn

 • CYP17 inhibitor: follow up
 • androgen receptor antagonist 

 

Ovarium               

Gevorderd: target therapie     

 

Transplantatie     

Varicella na autologe transplantatie

 

CML  

Gemetastaseerd: target therapie

 

Kahler  

Adjuvant: observationele studie     Relapsed: pan-deacetylase inhibitor

 

NHL  

Observationeel: supportive care management   

 

CLL

Target therapie     

 

PNH

Registratiestudie: evaluation setting     

 

Myelofibrosis

JAK inhibitor    

 

Constipation    

Opoïd induced   

 

Voor alle tumoren

Observationeel: anemia–beleid bij kankerpatienten

 

Cohort studie

De evaluatie van kankerbehandeling bij jongeren versus ouderen: een retrospectief onderzoek bij patiënten met borstkanker, multiple myelomen  en non-hodgkin-lymfomen.

 

Frailty

Evaluat of frailty and ca treatment outcome

 

UZL

Elderly biomarker study