Kerngegevens

Behandelingen

Op jaarbasis worden een 2000-tal patiënten in het LOC behandeld. Het aantal behandelde patiënten is de laatste 5 jaar stabiel gebleven.


Naast het uitvoeren van de externe radiotherapiebehandeling, zijn prostaatimplantaties en curietherapie bij patiënten belangrijke activiteiten (beide staan onder de noemer Brachytherapie in de tabel). Er worden een 100-tal prostaatimplantaties per jaar uitgevoerd door de radiotherapeuten van het LOC. Daarnaast wordt een 50-tal patiënten op jaarbasis behandeld met stereotactische bestralingen.