Voorstelling LOC

Bestuur

De vzw LOC wordt gedragen door een Algemene Vergadering en een Associatiecomité, die een mandaat geven aan een dagelijks operationeel managementcomité. Dit managementcomité bestaat uit de drie algemeen directeurs van de drie stichtende ziekenhuizen, waaruit een algemeen coördinator, een medisch coördinator, een verpleegkundig coördinator en een manager bedrijfsvoering worden aangesteld.

 

Managementcomité LOC

dhr. Erwin Bormans, Algemeen coördinator vzw LOC, Algemeen directeur ZOL

dir. Yves Breysem, Algemeen directeur Jessa Ziekenhuis

dr. Paul Bulens, Medisch coördinator vzw LOC

dhr. Luc Pannekoeke, Verpleegkundig coördinator vzw LOC

mevr. Goele Kippers, Stafmedewerker vzw LOC

 

Daarnaast werd conform de wet een medisch comité opgericht. Dit medisch comité werd samengesteld uit een afvaardiging van de drie medische raden en de hoofdgeneesheren.

 

Voorstelling LOC