Oncology Clinics: “Sociale voorzieningen”

Wat kan sociaal werk betekenen voor de oncologische patiënt?

 

Doelgroep Verpleegkundigen oncologie, andere geïnteresseerden
Datum Donderdag 31 mei 2012
Locatie Sint-Franciskusziekenhuis Heusden, vergaderzaal 1 & 2
Startuur 19u
Inschrijving gratis


Met het thema van de avond is het de bedoeling verpleegkundigen en andere multidisciplinaire teamleden alert te maken voor de manier waarop krachten gebundeld kunnen worden in de zorg aan de oncologische patiënt wat betreft sociale voorzieningen.


In welke situaties heb jij als verpleegkundige/teamlid een belangrijke signaal functie naar de mede-werkers van de sociale dienst en het oncologisch support team?


De bedoeling van de avond is niet “kennisoverdracht” m.b.t. allerlei moeilijke elementen uit de socia-le wetgeving of sociale kaart. Het is wel de bedoeling deelnemers een bredere achtergrondinforma-tie mee te geven. Zo kunnen zij, in het belang van de patiënt, een goede signaal-en doorverwijsfunc-tie hebben naar de sociale dienst.

 

Inhoud van de avond

 • Inleiding en situering
 • Wat doet een sociale dienst?
 • Toelichting over:
  • Financiële aspecten
  • Thuiszorg: diensten, ontslagvoorbereiding en hulpmiddelen
  • Pruiken, protheses en stomamateriaal
  • Vervoer, voeding en verzekeringen
 • Nuttige info (verenigingen, websites)

 

Sprekers

 • dhr. Johan Reenaers & mevr. Vera Notredame, medewerkers sociale dienst Jessa Ziekenhuis Hasselt
 • mevr. Kirsten Joosten, coördinator en begeleidingsverpleegkundige Oncologisch Support Team
 • mevr. Kelly Steenaerts, medewerkster sociale dienst Sint-Franciskusziekenhuis Heusden


Praktisch

Inschrijvingen worden verzameld binnen het eigen ziekenhuis om vervolgens door te geven aan de cel Ontwikkeling & Opleiding van het Jessa Ziekenhuis t.a.v. Véronique Clijsters

E-mail: ...

Inschrijven dient te gebeuren vóór 15/05/2012.

Naar overzicht