Lasertherapie voor behandeling van radiodermatitis bij borstkankerpatiënten

PERSBERICHT UNIVERSITEIT HASSELT

 

Lasertherapie voor behandeling van radiodermatitis bij borstkankerpatiënten


Borstkankerpatiënten die radiotherapie ondergaan, worden vaak getroffen door radiodermatitis
- een pijnlijke ontsteking van de huid ten gevolge van bestralingen. Een studie van het Jessa
Ziekenhuis, het Limburgs Oncologisch Centrum en de Universiteit Hasselt, binnen het Limburg
Clinical Research Program (LCRP), toont aan dat lasertherapie een efficiënte
behandelingsmethode is voor radiodermatitis bij borstkankerpatiënten. De lasertherapie werd in
België tot nu toe niet gebruikt.
“Lasertherapie voor de mond wordt al geruime tijd succesvol toegepast voor de behandeling van
bijvoorbeeld aften tijdens chemotherapie”, vertelt prof. Dr. Jeroen Mebis, oncoloog verbonden aan het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis en professor aan de UHasselt. “Deze goede resultaten brachten ons op het idee om de mogelijkheden van lasertherapie te onderzoeken voor de behandeling van radiodermatitis bij borstkankerpatiën ten die radiotherapie ondergaan. 90% van deze patiënten wordt immers getroffen door radiodermatitis. Dit kan gaan van droogheid, roodheid en pijnlijke blaren tot brandwonden.”


Studie
In totaal namen 62 borstkankerpatiënten van het Jessa Ziekenhuis, die behandeld werden met
radiotherapie na een borstsparende operatie, deel aan de studie. De controlegroep kreeg de standaard huidverzorging, de andere groep werd behandeld met low-level laser therapie (LLLT) bovenop de standaard huidverzorging. De ernst van de radiodermatitis werd geëvalueerd aan de hand van internationale criteria (Radiation Therapy Oncology Group en Radiation-Induced Skin Reaction Assessment Scale of RISRAS). De ervaring van de behandeling werd ingeschat door het bepalen van de pijn van de patiënten, hun kwaliteit van leven en hun algemene tevredenheid over de behandeling. “De studie toont aan dat de ernst van de radiodermatitis duidelijk verbeterde bij het gebruik van low-level lasertherapie”, vertelt Jolien Robijns, doctoraatsstudente aan de UHasselt binnen de cluster oncologie van het LCRP. “En de patiënten waren meer tevreden over de lasertherapie dan over de standaard huidverzorging.”


Betere bestralingsbehandeling
“Het is de eerste keer dat bewezen wordt dat lasertherapie de nevenwerkingen van bestralingen vlugger kan doen genezen én tegenhouden. En dat resulteert meteen in een betere bestralingsbehandeling”, voegt prof. Dr. Mebis toe. “De resultaten zijn zo belangrijk dat ons onderzoek eind september werd voorgesteld op het ESMO-congres (European Society for Medical Oncology) in Madrid.” “Lasertherapie wordt momenteel al in de praktijk toegepast bij radiotherapie in het Jessa Ziekenhuis. We gaan nu verder onderzoek doen naar andere mogelijke indicaties voor de laser om de behandeling voor onze patiënten nog beter verdraagbaar te maken.” Dat onderzoek zal gebeuren via een doctoraatsonderzoek met de UHasselt binnen het LCRP-onderzoeksprogramma, mede dankzij financiering van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), de Provincie Limburg en de Vlaamse overheid.


verantwoordelijke: Koen Santermans - 17/10/2014

 

PDF icoonpersberichtUHASSELT (160 kB)

persmed_top

 

 

Naar overzicht